Zak's Access Bay

Come Back When You Grow Up

Fylla upp det som krävs

När man talar om att göra något för alla andra så kanske det handlar om att göra något för alla andra och jag tycker att det är mer en sak för dom som faktiskt kommer omkring med att vilja öka på sin skönhet. Ja, det handlar om att man faktiskt kommer omkring detta med fillers i Stockholm vilket gör att man kan fylla ingen märken som man har och därigenom också se till att det går att göra något mer. Men om man inte känner att detta låter en göra något för att hålla sin skönhet igång. Ja, detta håller en igång och gör att man kan.