Zak's Access Bay

Come Back When You Grow Up

Skydds täntning

Det som jag kände att vi behövde kolla över på vårt hus var hur säkert vårt hus är mot fukt i grunden? Detta för att man hade hört rövarhistorier och detta ville verkligen inte jag att det skulle ske för oss. Det vi ville göra var att ta reda på vad man kunde göra genom att starta ett eget team som man bad en hjälp och det första var att jag ville ta hjälp av ett företag som var experter på vattentätning av betong och det hittade jag efter att jag varit ute på nätet samt även ringt olika företag som höll på med byggnation och detta gjorde att jag till slut fick en säkerare grund än vår granne som inte tänkte på att väta kan tränga in i grunden.